Заседания

Заседание от дата 15.10.2015 от 15:00 часа.

Решения

№ 069 / 15.10.2015

ОТНОСНО : Сигнал / наименуван жалба / с вх. № 1/14.10.2015г , заведен в регистъра за жалби/ сигнали на ОИК Антон, подадена от Мино Ленков Димитров- упълномощен представител на ПП ГЕРБ-Антон

Календар

Решения

  • № 099 / 30.10.2015

    относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на кандидати за общински съветници на ПП „ГЕРБ”.

  • № 098 / 30.10.2015

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник.

  • № 097 / 26.10.2015

    относно: Изготвяне ПРОТОКОЛ на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ за избиране на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ на 25.10.2015 г. /Приложение № 83-МИ-х- ОС /

всички решения