№ 099 / 30.10.2015

ОТНОСНО : Обявяване за избран за общински съветник от листата на кандидати за общински съветници на ПП „ГЕРБ”.

№ 098 / 30.10.2015

ОТНОСНО : Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник.

№ 097 / 26.10.2015

ОТНОСНО : Изготвяне ПРОТОКОЛ на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ за избиране на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ на 25.10.2015 г. /Приложение № 83-МИ-х- ОС /

№ 096 / 26.10.2015

ОТНОСНО : Изготвяне ПРОТОКОЛ на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ за избиране на КМЕТ на 25.10.2015 г. /Приложение № 84 - МИ-х- К /

№ 095 / 26.10.2015

ОТНОСНО : Изготвяне ПРОТОКОЛ на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. /Приложение № 71-НР/

№ 094 / 26.10.2015

ОТНОСНО : Определяне реда в списък „А” на кандидатите за общински съветници с еднакъв брой предпочитания / преференции / чрез жребий

№ 093 / 26.10.2015

ОТНОСНО : Определяне реда в списък „А” на кандидатите за общински съветници с еднакъв брой предпочитания / преференции / чрез жребий

№ 092 / 26.10.2015

ОТНОСНО : Определяне реда в списък „А” на кандидатите за общински съветници с еднакъв брой предпочитания / преференции / чрез жребий

№ 091 / 26.10.2015

ОТНОСНО : Определяне реда в списък „А” на кандидатите за общински съветници с еднакъв брой предпочитания / преференции / чрез жребий

№ 090 / 26.10.2015

ОТНОСНО : Определяне реда в списък „А” на кандидатите за общински съветници от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК с еднакъв брой предпочитания / преференции / чрез жребий

№ 089 / 26.10.2015

ОТНОСНО : Обявяване протоколите по чл. 449, ал.1, т.1 и т.2 от ИК.

№ 088 / 26.10.2015

ОТНОСНО : Обявяване работата на ИП по обработка на резултатите от изборния ден за приключил.

№ 087 / 26.10.2015

ОТНОСНО : Изготвя РЕШЕНИЕ на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ОБЩИНА АНТОН ОБЛАСТ СОФИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА АНТОН

№ 086 / 26.10.2015

ОТНОСНО : РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ АНТОН ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ НА ОБЩИНА АНТОН, ОБЛАСТ СОФИЯ

№ 085 / 25.10.2015

ОТНОСНО : Обявяване начало на работата на ИП при ОИК Антон по обработка на резултатите от изборния ден .

№ 084 / 25.10.2015

ОТНОСНО : решение за избор на трима членове на ОИК Антон от различни партии и/или коалиции за предаване пликове по т.1 и т. 9 с книжата в тях на ТЗ „ГРАО” при общинска администрация Антон, съгласно т.26 от Решение № 2662-МИ/НР/ 18.10.2015 год. на ЦИК, в три дневен срок от приключване на гласуването.

№ 083 / 24.10.2015

ОТНОСНО : Вземане на решение за определяне членове на ОИК Антон за предаване изборните книжата и материали в ЦИК.

№ 082 / 24.10.2015

ОТНОСНО : определяне на членове на ОИК Антон за контрол и проверка на СИК 001 и СИК 002 при откриване и закриване на изборния ден, както и контрол върху дейността на СИК 001 и СИК 002 в изборния ден.

№ 081 / 24.10.2015

ОТНОСНО : определяне на членове на ОИК Антон, които да извършат проверка в помещенията на СИК 001 и СИК 002 в Община Антон на 24.10.2015 год., относно подготовката им за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове и за национален референдум,съгласно Решение № 2525-МИ/НР от 8 октомври 2015 г. на ЦИК, поправени с Решение № 2561-МИ/НР от 12 октомври 2015 г. на ЦИК.

№ 080 / 24.10.2015

ОТНОСНО : определяне на член на ОИК Антон, който да следи за реда и организацията на работата в помещението на ИП от отваряне на помещението на 25.10.2015г. до закриването, респективно освобождаване помещението на ИП.

Календар

Решения

  • № 099 / 30.10.2015

    относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на кандидати за общински съветници на ПП „ГЕРБ”.

  • № 098 / 30.10.2015

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник.

  • № 097 / 26.10.2015

    относно: Изготвяне ПРОТОКОЛ на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ за избиране на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ на 25.10.2015 г. /Приложение № 83-МИ-х- ОС /

всички решения