Заседания

Заседание от дата 26.10.2019 от 11:00 часа.

Решения

№ 079-МИ / 26.10.2019

ОТНОСНО : Разни

№ 078-МИ / 26.10.2019

ОТНОСНО : Определяне и упълномощаване на членове на ОИК – Антон, които да осъществяват контрол във връзка с нормалното протичане на изборния процес в СИК при произвеждане на изборите за общински съветници и за кмет на община Антон на 27 октомври 2019 г.

№ 077-МИ / 26.10.2019

ОТНОСНО : Определяне и упълномощаване на членове на ОИК – Антон, които да присъстват в ИП към ОИК-Антон през времето на неговата работа при обработване на изборните резултати във връзка с изборите за общински съветници и за кмет на община Антон на 27 октомври 2019 г.

№ 076-МИ / 26.10.2019

ОТНОСНО : Определяне и упълномощаване на членове на ОИК - Антон за предаване на избирателните списъци и приложените към тях документи на ТЗ на ГД „ГРАО“ за извършване на проверка за гласуване в изборите за общински съветници и за кмет на община Антон на 27 октомври 2019 г.

№ 075-МИ / 26.10.2019

ОТНОСНО : Определяне и упълномощаване на членове на ОИК - Антон за предаване на изборните книжа и материали в ЦИК относно резултатите от изборите за общински съветници и за кмет на община Антон на 27 октомври 2019 г.

№ 074-МИ / 26.10.2019

ОТНОСНО : Определяне на реда за транспортиране и охрана на членовете на СИК, организация и вътрешния ред при предаване и съхранение на изборните книжа и материали на ОИК-Антон и Общинска администрация Антон от изборите за общински съветници и за кмет на община Антон на 27 октомври 2019 г., определяне на зони за престой и присъствие на наблюдатели, застъпници на кандидатските листи, представители на партии/коалиции/местни коалиции, регистрирали кандидати.

№ 073-МИ / 26.10.2019

ОТНОСНО : Одобряване на Списък с имената и номерата на кандидатите за общински съветници на община Антон по кандидатски листи, при произвеждане на изборите на 27 октомври.

№ 072-МИ / 26.10.2019

ОТНОСНО : Одобряване на бланка-чернова за отразяване на резултатите от преброяването на предпочитанията (преференциите), по кандидатски листи в избора за общински съветници на Община Антон при произвеждане на изборите на 27 октомври 2019 г.

№ 071-МИ / 26.10.2019

ОТНОСНО : Разглеждане и регистрация на постъпили заявления за регистриране на застъпници в изборите за общински съветници и кмет на Община Антон при произвеждане на изборите на 27 октомври 2019 г.

№ 070-МИ / 26.10.2019

ОТНОСНО : Разглеждане и регистрация на постъпили заявления за регистриране на застъпници в изборите за общински съветници и кмет на Община Антон при произвеждане на изборите на 27 октомври 2019 г.

Календар

Решения

  • № 091 / 31.10.2019

    относно: Вземане на решение за определяне на следващ кандидат за общински съветник от МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, ВМРО-БНД)

  • № 090-МИ / 31.10.2019

    относно: Разглеждане на постъпило в ОИК Антон на Заявление от Александър Луков Семков за отказ от правомощията на общински съветник от МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, ВМРО-БНД)

  • № 089-МИ / 31.10.2019

    относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 088-МИ/28.10.2019 г. на ОИК-Антон

всички решения