15.10.2019

Съобщение

Председателят на ОИК Антон свиква заседание на 20.10.2019г от 09.00часа, което ще се състои в сградата на Здравен дом в с.Антон (вход от изток на сградата) с адрес: с.Антон, Софийска област, ул.”Европа”№ 18

 

15.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия – Антон, ще проведе  обучение на членовете  на СИК във връзка с произвеждането  на изборите за общински съветници и кметове в община Антон на 27.10.2019 г.

Обучението ще се проведе на 20.10.2019 г. (неделя) от 10:00 часа в ритуалната зала на НЧ „Христо Ботев 1925”, с. Антон, пл. „Съединение” №1

 

11.10.2019

Съобщение

Председателят на ОИК Антон, свиква заседание, което ще се състои на 11.10.2019г. от 16.30 часа, в сградата на Здравен дом в с. Антон, с адрес: с. Антон Софийска област, ул.”Европа”№18

06.10.2019

СЪОБЩЕНИЕ

 Председателят на ОИК Антон свиква заседание, което ще се проведе на 06.10.2019г от 14.30 часа в сградата на Здравен дом в с.Антон (вход от изток на сградата) с адрес: с.Антон, Софийска област, ул.”Европа”№ 18

 

29.09.2019

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска избирателна комисия - Антон уведомява партиите, коалициите и местните коалиции регистрирали кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници и кмет на община Антон в изборите на 27.10.2019 г., че на web сайта на Община Антон е публикувана Заповед № 181/24.09.2019 г. на кмета на общината, относно условията и реда за провеждане на предизборна агитация на територията й. Същата е достъпна чрез секция Избори за общински съветници и кмет 2019 г.

29.09.2019

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска избирателна комисия - Антон уведомява партиите, коалициите и местните коалиции регистрирали кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници и кмет на община Антон в изборите на 27.10.2019 г., че на web сайта на Средногорие медия е публикувана оферта за предоставяне на медиини услуги, чрез телевизионна програма и интернет платформа в предизборната кампания. Същата е достъпна в секция Реклама, вид услуга – Специализирана оферта за изборите за кметове и общински съветници – 27.10.2019 г.

27.09.2019

Съобщение

Председателят на ОИК Антон свиква заседание, което ще се проведе на 28.09.2019г от 17.00 часа в сградата на Здравен дом в с.Антон (вход от изток на сградата) с адрес: с.Антон, Софийска област, ул.”Европа”№ 18

25.09.2019

Съобщение

На основание т. 1, Раздел I-ви от Решение 848/ 28.08.2019 г. на ЦИК, свиквам заседание на Общинска избирателна комисия – Антон на 25.09.2019 г. от 17.00 часа

19.09.2019

СЪОБЩЕНИЕ:

Председателят свиква заседание на ОИК Антон на 24.09.2019г от 17.00часа, което ще се проведе в с. Антон , Софийска област, ул. "Европа" №18, сградата на Здравен дом-вход от изток.

07.09.2019

СЪОБЩЕНИЕ

Свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Антон на 11.09.2019 г. от 15.00 часа, което ще се състои в сградата на Здравен дом в село Антон (вход от Изток на сградата), с адрес: с. Антон, Софийска област, ул. "Европа" № 18.

още съобщения

Календар

Решения

  • № 091 / 31.10.2019

    относно: Вземане на решение за определяне на следващ кандидат за общински съветник от МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, ВМРО-БНД)

  • № 090-МИ / 31.10.2019

    относно: Разглеждане на постъпило в ОИК Антон на Заявление от Александър Луков Семков за отказ от правомощията на общински съветник от МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, ВМРО-БНД)

  • № 089-МИ / 31.10.2019

    относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 088-МИ/28.10.2019 г. на ОИК-Антон

всички решения