15.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия – Антон, ще проведе  обучение на членовете  на СИК във връзка с произвеждането  на изборите за общински съветници и кметове в община Антон на 27.10.2019 г.

Обучението ще се проведе на 20.10.2019 г. (неделя) от 10:00 часа в ритуалната зала на НЧ „Христо Ботев 1925”, с. Антон, пл. „Съединение” №1

 

15.10.2019

Съобщение

Председателят на ОИК Антон свиква заседание на 20.10.2019г от 09.00часа, което ще се състои в сградата на Здравен дом в с.Антон (вход от изток на сградата) с адрес: с.Антон, Софийска област, ул.”Европа”№ 18

 

11.10.2019

Съобщение

Председателят на ОИК Антон, свиква заседание, което ще се състои на 11.10.2019г. от 16.30 часа, в сградата на Здравен дом в с. Антон, с адрес: с. Антон Софийска област, ул.”Европа”№18

06.10.2019

СЪОБЩЕНИЕ

 Председателят на ОИК Антон свиква заседание, което ще се проведе на 06.10.2019г от 14.30 часа в сградата на Здравен дом в с.Антон (вход от изток на сградата) с адрес: с.Антон, Софийска област, ул.”Европа”№ 18

 

29.09.2019

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска избирателна комисия - Антон уведомява партиите, коалициите и местните коалиции регистрирали кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници и кмет на община Антон в изборите на 27.10.2019 г., че на web сайта на Средногорие медия е публикувана оферта за предоставяне на медиини услуги, чрез телевизионна програма и интернет платформа в предизборната кампания. Същата е достъпна в секция Реклама, вид услуга – Специализирана оферта за изборите за кметове и общински съветници – 27.10.2019 г.

29.09.2019

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска избирателна комисия - Антон уведомява партиите, коалициите и местните коалиции регистрирали кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници и кмет на община Антон в изборите на 27.10.2019 г., че на web сайта на Община Антон е публикувана Заповед № 181/24.09.2019 г. на кмета на общината, относно условията и реда за провеждане на предизборна агитация на територията й. Същата е достъпна чрез секция Избори за общински съветници и кмет 2019 г.

27.09.2019

Съобщение

Председателят на ОИК Антон свиква заседание, което ще се проведе на 28.09.2019г от 17.00 часа в сградата на Здравен дом в с.Антон (вход от изток на сградата) с адрес: с.Антон, Софийска област, ул.”Европа”№ 18

25.09.2019

Съобщение

На основание т. 1, Раздел I-ви от Решение 848/ 28.08.2019 г. на ЦИК, свиквам заседание на Общинска избирателна комисия – Антон на 25.09.2019 г. от 17.00 часа

19.09.2019

Съобщение

УКАЗАНИЯ

ПРИ ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г.

1. ОИК е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за общински съветници и кметове ва 27 октомври 2019 г.

2. Членовете на ОИК обработват личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.

3. ОИК прилага предвидените в ИК и указаните от ЦИК изисквания за съхранение и достъп до изборните книжа и други мерки, които гарантират сигурността на обработването на лични данни.

4. Всички лични данни с цел произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. се обработват от ОИК, без да се иска и без да е необходимо съгласие от избирателите и другите субекти на лични данни.

5. Лични данни са: имена, ЕГН/ЛНЧ, адрес, данни по документ за самоличност, разрешение за пребиваване на чужденец, подпис и други, ако същите са предвидени в ИК.

6. Обработване на лични данни от ОИК за целите на изборния процес е:

- назначаване на членовете на секционните избирателни комисии;

- издаване на удостоверения;

- приемане и работа с избирателни списъци;

- приемане и обработване на жалби на сигнали;

- вписване на имената и ЕГН на лицата, получили копие от протокола на ОИК.

- вписване на имената на кандидати, членове на инициативни комитети, застъпниците на кандидатски листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в съответните регистри и публикуването на имената в съответните публични регистри на ОИК.

7. Субекти на лични данни са: избирателите, членовете на СИК, членове на инициативни комитети, кандидати, застъпниците и представителите на политическите партии, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети.

8. ОИК публикува на интернет страницата си списъка на упълномощените представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, като заличава съответните лични данни.

9. Забрани:

9.1. Забранява се използването на личните данни, събирани, обработвани и съхранявани в процеса на работа на ОИК, за цели, различни от тези, определени в ИК.

9.2. Забранява се копирането, сканирането или заснемането по всякакъв друг начин на документи за самоличност, избирателни списъци и други документи с лични данни.

9.3. Забранява се на ОИК, извън случаите, определени в ИК, да предават или разпространяват по какъвто и да е било начин лични данни, до които са имали достъп, във връзка с изборния процес.

10. Застъпниците, наблюдателите и представителите на политическите партии, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, и кандидатите, нямат достъп до личните данни, вписани в избирателните списъци, удостоверенията и регистрите, както и във всички други изборни книжа на ОИК, съдържащи лични данни.

11. Нарушения на сигурността на лични данни е всяко действие на обработване на лични данни, извън целите, реда, условията и начините на обработване, посочени в ИК.

12. При установяване на нарушение на сигурността на личните данни председателят на ОИК или определен от него член на ОИК информира без забавяне служителя по защита на личните данни на ЦИК на електронна поща [email protected]. Последният в срок от 72 часа от получаване на уведомлението от ОИК уведомява КЗЛД.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО ОТ ОИК НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ

1.ОИК – Антон,  с адрес: Здравен дом в с.Антон (вход от изток на сградата) с адрес: с.Антон Софийска област, ул.”Европа”№18

ОИК обработва личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.

2. ОИК обработва лични данни на следните субекти: избиратели, членове на СИК, застъпници и представители на политическите партии, коалиции и инициативните комитети и кандидати. Личните данни се обработват в изпълнение на законово задължение и официални правомощия, предвидени в ИК.

3. Личните данни се съхраняват от ОИК до предаването им на ЦИК и съответната общинска администрация. След предаването им личните данни се съхраняват от общинската администрация до произвеждането на следващите избори от същия вид.

4. Личните данни не се разкриват в трета държава или международна организация.

5. Субектите на лични данни имат право на информация, достъп или корекция на личните данни, които се отнасят до тях.

6. При твърдения за незаконосъобразно обработване на лични данни, субектите на лични данни имат право да подадат жалба до КЗЛД или до компетентния административен съд.

7. ОИК не извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

8. За контакт с длъжностното лице по защита на данните може да се обърнете на имейл [email protected]

 

19.09.2019

СЪОБЩЕНИЕ:

Председателят свиква заседание на ОИК Антон на 24.09.2019г от 17.00часа, което ще се проведе в с. Антон , Софийска област, ул. "Европа" №18, сградата на Здравен дом-вход от изток.

07.09.2019

СЪОБЩЕНИЕ

Свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Антон на 11.09.2019 г. от 15.00 часа, което ще се състои в сградата на Здравен дом в село Антон (вход от Изток на сградата), с адрес: с. Антон, Софийска област, ул. "Европа" № 18.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 091 / 31.10.2019

  относно: Вземане на решение за определяне на следващ кандидат за общински съветник от МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, ВМРО-БНД)

 • № 090-МИ / 31.10.2019

  относно: Разглеждане на постъпило в ОИК Антон на Заявление от Александър Луков Семков за отказ от правомощията на общински съветник от МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, ВМРО-БНД)

 • № 089-МИ / 31.10.2019

  относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 088-МИ/28.10.2019 г. на ОИК-Антон

всички решения