Заседания

Решения

№ 069-МИ / 20.10.2019

ОТНОСНО : Разни

№ 068-МИ / 20.10.2019

ОТНОСНО : Определяне на реда за предаване от СИК на ОИК-Антон на сгрешен при попълването му протокол с резултати от гласуването и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за общински съветници и за кмет на община Антон, насрочени за 27 октомври 2019 г.

№ 067-МИ / 20.10.2019

ОТНОСНО : Определяне на реда за предаване от СИК на ОИК-Антон на сгрешен при попълването му протокол с резултати от гласуването и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за общински съветници и за кмет на община Антон, насрочени за 27 октомври 2019 г.

№ 066-МИ / 20.10.2019

ОТНОСНО : Изключване на заснемащи устройства в изборните помещения при произвеждане на изборите за общински съветници и за кмет на община Антон, насрочени за 27 октомври 2019 г.

№ 065-МИ / 20.10.2019

ОТНОСНО : Определяне и упълномощаване на членове на ОИК - Антон за осъществяване на контрол върху съхранението и разпределението на бюлетините по секции, както и при получаване и раздаване на изборни книжа и материали, свързани с изборите за общински съветници и за кмет на 27 октомври 2019 г. в Община Антон.

№ 064-МИ / 20.10.2019

ОТНОСНО : Разглеждане и регистрация на постъпили заявления за регистриране на застъпници в изборите за общински съветници и кмет на Община Антон при произвеждане на изборите на 27 октомври 2019 г.

Календар

Решения

  • № 091 / 31.10.2019

    относно: Вземане на решение за определяне на следващ кандидат за общински съветник от МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, ВМРО-БНД)

  • № 090-МИ / 31.10.2019

    относно: Разглеждане на постъпило в ОИК Антон на Заявление от Александър Луков Семков за отказ от правомощията на общински съветник от МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, ВМРО-БНД)

  • № 089-МИ / 31.10.2019

    относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 088-МИ/28.10.2019 г. на ОИК-Антон

всички решения