Заседания

Заседание от дата 11.10.2019 от 16:30 часа.

Решения

№ 063-МИ / 11.10.2019

ОТНОСНО : Одобряване на предпечатните образци на протоколи на ОИК и на СИК, във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и кмет на община Антон, насрочени на 27 октомври 2019 г.

Календар

Решения

  • № 091 / 31.10.2019

    относно: Вземане на решение за определяне на следващ кандидат за общински съветник от МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, ВМРО-БНД)

  • № 090-МИ / 31.10.2019

    относно: Разглеждане на постъпило в ОИК Антон на Заявление от Александър Луков Семков за отказ от правомощията на общински съветник от МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, ВМРО-БНД)

  • № 089-МИ / 31.10.2019

    относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 088-МИ/28.10.2019 г. на ОИК-Антон

всички решения