Заседания

Заседание от дата 06.10.2019 от 14:30 часа.

Решения

№ 062-МИ / 06.10.2019

ОТНОСНО : Предприемане на мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден и на реда за тяхното оповестяване.

№ 061-МИ / 06.10.2019

ОТНОСНО : Предприемане на действия за публикуване на одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и кмет на община Антон на 27 октомври 2019 г.

Календар

Решения

  • № 091 / 31.10.2019

    относно: Вземане на решение за определяне на следващ кандидат за общински съветник от МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, ВМРО-БНД)

  • № 090-МИ / 31.10.2019

    относно: Разглеждане на постъпило в ОИК Антон на Заявление от Александър Луков Семков за отказ от правомощията на общински съветник от МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, ВМРО-БНД)

  • № 089-МИ / 31.10.2019

    относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 088-МИ/28.10.2019 г. на ОИК-Антон

всички решения