Заседания

Заседание от дата 25.09.2019 от 17:00 часа.

Решения

№ 053-МИ / 25.09.2019

ОТНОСНО : Определяне на предварителен тираж на бюлетините за общински съветници и кмет на община Антон, във връзка с произвеждане на изборите, насрочени на 27 октомври 2019 г.

№ 052-МИ / 25.09.2019

ОТНОСНО : Подреждане на номерата в бюлетината и утвърждаване образец на бюлетината в изборите за общински съветници в община Антон, във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и кмет, насрочени на 27 октомври 2019 г.

№ 051-МИ / 25.09.2019

ОТНОСНО : Подреждане на номерата в бюлетината и утвърждаване образец на бюлетината в изборите за кмет на община Антон, във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и кмет, насрочени на 27 октомври 2019 г.

Календар

Решения

  • № 091 / 31.10.2019

    относно: Вземане на решение за определяне на следващ кандидат за общински съветник от МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, ВМРО-БНД)

  • № 090-МИ / 31.10.2019

    относно: Разглеждане на постъпило в ОИК Антон на Заявление от Александър Луков Семков за отказ от правомощията на общински съветник от МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, ВМРО-БНД)

  • № 089-МИ / 31.10.2019

    относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 088-МИ/28.10.2019 г. на ОИК-Антон

всички решения