Заседания

Заседание от дата 24.09.2019 от 17:00 часа.

Решения

№ 050-МИ / 24.09.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпили Предложения от регистрирани в ОИК-Антон партии, коалиции и местни коалиции, относно регистрация на кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници в община Антон на 27.10.2019 г.

№ 049-МИ / 24.09.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпили Предложения от регистрирани в ОИК-Антон партии, коалиции и местни коалиции, относно регистрация на кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници в община Антон на 27.10.2019 г.

№ 048-МИ / 24.09.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпили Предложения от регистрирани в ОИК-Антон партии, коалиции и местни коалиции, относно регистрация на кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници в община Антон на 27.10.2019 г.

№ 047-МИ / 24.09.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпили Предложения от регистрирани в ОИК-Антон партии, коалиции и местни коалиции, относно регистрация на кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници в община Антон на 27.10.2019 г.

№ 046-МИ / 24.09.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпили Предложения от регистрирани в ОИК-Антон партии, коалиции и местни коалиции, относно регистрация на кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници в община Антон на 27.10.2019 г.

№ 045-МИ / 24.09.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпили Предложения от регистрирани в ОИК-Антон партии, коалиции и местни коалиции, относно регистрация на кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници в община Антон на 27.10.2019 г.

№ 044-МИ / 24.09.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпили Предложения от регистрирани в ОИК-Антон партии, коалиции и местни коалиции, относно регистрация на кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници в община Антон на 27.10.2019 г.

№ 043-МИ / 24.09.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпили Предложения от регистрирани в ОИК-Антон партии, коалиции и местни коалиции, относно регистрация на кандидатски листи за участие в изборите за кмет на община Антон на 27.10.2019 г.

№ 042-МИ / 24.09.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпили Предложения от регистрирани в ОИК-Антон партии, коалиции и местни коалиции, относно регистрация на кандидатски листи за участие в изборите за кмет на община Антон на 27.10.2019 г.

№ 041-МИ / 24.09.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпили Предложения от регистрирани в ОИК-Антон партии, коалиции и местни коалиции, относно регистрация на кандидатски листи за участие в изборите за кмет на община Антон на 27.10.2019 г.

№ 040-МИ / 24.09.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпили Предложения от регистрирани в ОИК-Антон партии, коалиции и местни коалиции, относно регистрация на кандидатски листи за участие в изборите за кмет на община Антон на 27.10.2019 г.

№ 039-МИ / 24.09.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпили Предложения от регистрирани в ОИК-Антон партии, коалиции и местни коалиции, относно регистрация на кандидатски листи за участие в изборите за кмет на община Антон на 27.10.2019 г.

№ 038-МИ / 24.09.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпили Предложения от регистрирани в ОИК-Антон партии, коалиции и местни коалиции, относно регистрация на кандидатски листи за участие в изборите за кмет на община Антон на 27.10.2019 г.

№ 037-МИ / 24.09.2019

ОТНОСНО : Утвърждаване на единна номерация на издаваните от ОИК-Антон удостоверения на регистрираните кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници в община Антон на 27.10.2019 г.

№ 036-МИ / 24.09.2019

ОТНОСНО : Утвърждаване на единна номерация на издаваните от ОИК-Антон удостоверения на регистрираните кандидати за участие в изборите за кмет на община Антон на 27.10.2019 г.

№ 035-МИ / 24.09.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на секционните избирателни комисии (СИК) и утвърждаване списъците на резервните членове на СИК в община Антон, във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и кмет на община Антон, насрочени на 27 октомври 2019 г.

Календар

Решения

  • № 091 / 31.10.2019

    относно: Вземане на решение за определяне на следващ кандидат за общински съветник от МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, ВМРО-БНД)

  • № 090-МИ / 31.10.2019

    относно: Разглеждане на постъпило в ОИК Антон на Заявление от Александър Луков Семков за отказ от правомощията на общински съветник от МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, ВМРО-БНД)

  • № 089-МИ / 31.10.2019

    относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 088-МИ/28.10.2019 г. на ОИК-Антон

всички решения