Заседания

Заседание от дата 16.09.2019 от 17:00 часа.

Решения

№ 034-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Определяне на технически сътрудник, който да подпомага работата на ОИК - Антон, във връзка с подготовката и произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 033-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Определяне на начална и крайна дата и час за приемане на документи от ОИК-Антон на застъпници на кандидатски листи и представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Условия, ред за участие на застъпници и форма за подаване на списъка с данни на застъпниците.

№ 032-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Определяне на начална и крайна дата и час за приемане на документи от ОИК-Антон за регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Антон.

№ 031-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпили Заявления за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК-Антон за участие в изборите на 27 октомври 2019 г за общински съветници в Община Антон.

№ 030-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпили Заявления за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК-Антон за участие в изборите на 27 октомври 2019 г за общински съветници в Община Антон.

№ 029-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпили Заявления за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК-Антон за участие в изборите на 27 октомври 2019 г за общински съветници в Община Антон.

№ 028-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпили Заявления за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК-Антон за участие в изборите на 27 октомври 2019 г за общински съветници в Община Антон.

№ 027-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпили Заявления за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК-Антон за участие в изборите на 27 октомври 2019 г за общински съветници в Община Антон.

№ 026-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпили Заявления за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК-Антон за участие в изборите на 27 октомври 2019 г за общински съветници в Община Антон.

№ 025-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпили Заявления за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК-Антон за участие в изборите на 27 октомври 2019 г за общински съветници в Община Антон.

№ 024-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпили Заявления за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК-Антон за участие в изборите на 27 октомври 2019 г за общински съветници в Община Антон.

№ 023-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпили Заявления за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК-Антон за участие в изборите на 27 октомври 2019 г за кмет в Община Антон.

№ 022-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпили Заявления за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК-Антон за участие в изборите на 27 октомври 2019 г за кмет в Община Антон.

№ 021-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпили Заявления за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК-Антон за участие в изборите на 27 октомври 2019 г за кмет в Община Антон.

№ 020-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпили Заявления за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК-Антон за участие в изборите на 27 октомври 2019 г за кмет в Община Антон.

№ 019-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпили Заявления за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК-Антон за участие в изборите на 27 октомври 2019 г за кмет в Община Антон.

№ 018-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпили Заявления за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК-Антон за участие в изборите на 27 октомври 2019 г за кмет в Община Антон.

№ 017-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпили Заявления за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК-Антон за участие в изборите на 27 октомври 2019 г за кмет в Община Антон.

№ 016-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпили Заявления за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК-Антон за участие в изборите на 27 октомври 2019 г за кмет в Община Антон.

№ 015-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпили Заявления за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК-Антон за участие в изборите на 27 октомври 2019 г за кмет в Община Антон.

№ 014-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпили Заявления за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК-Антон за участие в изборите на 27 октомври 2019 г. за кмет на община Антон.

№ 013-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Утвърждаване на единна номерация на издаваните удостоверения на партии, коалиции и местни коалиции, регистрирани в ОИК-Антон за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

№ 012-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Утвърждаване на единна номерация на издаваните удостоверения на партии, коалиции и местни коалиции, регистрирани в ОИК-Антон за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

№ 011-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Утвърждаване на Указания за ОИК-Антон при обработване и защита на лични данни в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

№ 010-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Разпределение на местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Антон, определени съгласно Решение № 009-МИ/11.09.2019 г. на ОИК-Антон и Решение № 1029-МИ/10.09.2019 г. на ЦИК.

Календар

Решения

  • № 091 / 31.10.2019

    относно: Вземане на решение за определяне на следващ кандидат за общински съветник от МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, ВМРО-БНД)

  • № 090-МИ / 31.10.2019

    относно: Разглеждане на постъпило в ОИК Антон на Заявление от Александър Луков Семков за отказ от правомощията на общински съветник от МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, ВМРО-БНД)

  • № 089-МИ / 31.10.2019

    относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 088-МИ/28.10.2019 г. на ОИК-Антон

всички решения