Заседания

Заседание от дата 11.09.2019 от 15:00 часа.

Заседание от дата 11.09.2019 от 10:00 часа.

Решения

№ 009-МИ / 11.09.2019

ОТНОСНО : „Определяне броя на членовете на СИК за общински съветници в Община Антон, които следва да бъдат разпределени в изборите на 27 октомври 2019 година”

№ 008-МИ / 11.09.2019

ОТНОСНО : „Формиране на единна номерация на избирателните секции в Община Антон за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.”

№ 007-МИ / 11.09.2019

ОТНОСНО : „Определяне и обявяване на номерата на изборните райони в Община Антон”

№ 006-МИ / 11.09.2019

ОТНОСНО : Определяне броя мандати за общински съветници в Община Антон, които следва да бъдат разпределени в изборите на 27 октомври 2019 година.”

№ 005-МИ / 11.09.2019

ОТНОСНО : „Определяне на начална и крайна дата и час за приемане на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.”

№ 004-МИ / 11.09.2019

ОТНОСНО : „Определяне броя на експертите и техническите сътрудници, които да подпомагат работата на ОИК - Антон, във връзка с подготовката и произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.”.

Календар

Решения

  • № 091 / 31.10.2019

    относно: Вземане на решение за определяне на следващ кандидат за общински съветник от МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, ВМРО-БНД)

  • № 090-МИ / 31.10.2019

    относно: Разглеждане на постъпило в ОИК Антон на Заявление от Александър Луков Семков за отказ от правомощията на общински съветник от МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, ВМРО-БНД)

  • № 089-МИ / 31.10.2019

    относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 088-МИ/28.10.2019 г. на ОИК-Антон

всички решения