Заседания

Заседание от дата 04.09.2019 от 09:30 часа.

Решения

№ 003-МИ / 04.09.2019

ОТНОСНО : Маркиране на печата на ОИК Антон

№ 002-МИ / 04.09.2019

ОТНОСНО : Определяне място за обявяване решенията на ОИК Антон

№ 001-МИ / 04.09.2019

ОТНОСНО : Номерацията на решенията, приети от ОИК Антон

Календар

Решения

  • № 091 / 31.10.2019

    относно: Вземане на решение за определяне на следващ кандидат за общински съветник от МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, ВМРО-БНД)

  • № 090-МИ / 31.10.2019

    относно: Разглеждане на постъпило в ОИК Антон на Заявление от Александър Луков Семков за отказ от правомощията на общински съветник от МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, ВМРО-БНД)

  • № 089-МИ / 31.10.2019

    относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 088-МИ/28.10.2019 г. на ОИК-Антон

всички решения