Общинска избирателна комисия Антон


РЕШЕНИЕ
№ 080
Антон, 24.10.2015

ОТНОСНО: определяне на член на ОИК Антон, който да следи за реда и организацията на работата в помещението на ИП от отваряне на помещението на 25.10.2015г. до закриването, респективно освобождаване помещението на ИП.

 

№  80

с. Антон,    24.10.2015 г.

 

ОТНОСНО: определяне на член на ОИК Антон, който да следи за реда и организацията на работата в помещението на ИП от отваряне на помещението на  25.10.2015г. до закриването, респективно освобождаване помещението на ИП.

 

РЕШИ:

Определя: Ганка Николаева Лозанова – член на ОИК Антон да следи за реда и организацията на работата в помещението на ИП от отварянето му на  25.10.2015г. до закриването, респективно освобождаване помещението на ИП.

 

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 от ИК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                              / Петя Николова /

СЕКРЕТАР: /п/

                               / Илияна Готева /

 

Председател: Петя Лукова Николова

Секретар: Илияна Димитрова Готева

* Публикувано на 24.10.2015 в 17:28 часа

Календар

Решения

  • № 099 / 30.10.2015

    относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на кандидати за общински съветници на ПП „ГЕРБ”.

  • № 098 / 30.10.2015

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник.

  • № 097 / 26.10.2015

    относно: Изготвяне ПРОТОКОЛ на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ за избиране на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ на 25.10.2015 г. /Приложение № 83-МИ-х- ОС /

всички решения