Общинска избирателна комисия Антон


РЕШЕНИЕ
№ 072
Антон, 17.10.2015

ОТНОСНО: Обучение на секционните избирателни комисии на територията на община Антон в изборите за общински съветници и кметове и произвеждането на национален референдум на 25.10.2015 г.

Общинска избирателна комисия Антон

РЕШЕНИЕ
№ 72
Антон, 17.10.2015

            ОТНОСНО: Обучение на секционните избирателни комисии на територията на община Антон в изборите за общински съветници и кметове и произвеждането на национален референдум на 25.10.2015 г.

            Съгласно чл. 87, ал.1,т.4 от Изборния кодекс Общинските избирателни комисии провеждат обучение на членовете на СИК в изборния район съвместно с обучителното звено по чл. 56, ал.1 от Изборния кодекс.

            С Решение № 2523-МИ/НР от 08.10.2015 г. на Централна избирателна комисия са утвърдени Методически правила за дейността на Обучителното звено към ЦИК при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г., приложение към същото, като с част IV „Нива на обучение“ , т.2 се определя, че Общинската избирателна комисия със свое решение определя свои членове за провеждане на обучението на СИК и приема график. Членовете на ОИК провеждат обучение на СИК по предварително оповестен график и утвърдена програма. За проведените обучения на СИК ОИК уведомява ЦИК, като посочва броя на присъствалите на обучението членове на СИК по секции и общини. Съгласно част V „Програми за обучение“, т.2 се утвърждава програмата за обучение на секционните избирателни комисии в страната, както следва:

 

Тематични модули

1. Организация на работата на СИК – правомощия на СИК; вземане и оформяне на решения; разпределяне на функции между членовете на СИК; разглеждане на жалби и сигнали на избирателите

2. Работа на СИК с избирателните списъци и изборни книжа – вписване на данни в избирателните списъци; дописване на избирателите в изборния ден; вземане и оформяне на решение на СИК при отказ за допускане на граждани до гласуване

3. Получаване на изборни книжа и материали в предизборния ден и оборудване на изборното помещение – видове изборни книжа и материали; подписване на протоколи за приемане и предаване; оборудване на изборното помещение и кабините за гласуване; запечатване на помещението

4. Изборен ден – начало и край на гласуването; действия на СИК при откриването на изборния ден; забрани при гласуването; нарушения на изборния процес; лица, които имат право да присъстват в изборния ден; подаване на информация за избирателната активност; взаимодействие с общинската администрация, ОИК и органите на Министерството на вътрешните работи

5. Гласуване на избирателите в СИК и необходими документи за гласуване – гласуване на избиратели, вписани в избирателния списък; гласуване на граждани, имащи право да гласуват, но които не са вписани в избирателния списък; гласуване на лица, заети в произвеждането на изборите; гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването; гласуване с придружител; гласуване с удостоверение за гласуване на друго място; необходими документи за гласуване.

6. Гласуване в подвижна избирателна секция – получаване на книжата и маркиране на печата; гласуване; отпечатване и връщане на подвижната избирателна кутия в помещението на СИК.

7. Преброяване на гласовете – бюлетина за гласуване; действителен и недействителен глас; отваряне на избирателната кутия; подреждане на бюлетините; броене на гласове и преференции; лица, които имат право да присъстват в изборното помещение.

8. Вписване на данни в секционния протокол – вписване на данни в протокола преди отваряне на избирателната кутия; вписване на данни след отварянето на избирателната кутия и преброяването на гласовете; чернова за преференции; контроли; подписване; поправки и лица, които получават копия от протокола.

9. Опаковане на изборните книжа и материали и предаване на секционния протокол на ОИК – опаковане на изборните книжа и материали; транспортиране и предаване на изборните книжа на ОИК; действия на СИК в Изчислителния пункт на ОИК

10. Специфики и различия при изборите за общински съветници и за кметове и за националния референдум; за специфики при произвеждането на втори тур за избор на кметове.

 

            С Решение № 2525- МИ/НР от 08.10.2015 г. Централна изборателна комисия е приела Методически указания за секционните избирателни комисии за изборите за общински съветници и за кметове и за национален референдум на 25 октомври 2015 г., приложение към същото решение.

            След като разгледа всички горепосочени обстоятелства и взе предвид изложеното, както и на основание чл. 87, ал.1, т.4 от Изборния кодекс във връзка с Решение № 71 от 17.10.2015 г. и Решение № 2525- МИ/НР от 08.10.2015 г. на Централна изборателна комисия, Общинска избирателна комисия Антон

РЕШИ:

ОПРЕДЕЛЯ обучението да се извърши на 21.10.2015 г. от 18.00часа в помещение на ОИК Антон, разположено на III етаж в сградата на НЧ „ Христо Ботев - 1925”с. Антон, съгласно Решение № 71/17.10.2015г. на ОИК-Антон по утвърдената с Решение № 2523-МИ/НР от 08.10.2015 г. на Централна избирателна комисия програма. След провеждане на обучението определените членове на ОИК Антон да информират ЦИК за проведеното обучение на комисията, броя на присъствалите членове на секционните избирателни комисии.

ДА СЕ СЪГЛАСУВА с общинска администрация на Община Антон организационно –техническата подготовка за провеждане на обучението на секционните избирателни комисии.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 от ИК.

Решението да се обяви по реда на чл. 87, ал.2 от ИК

 

 

Председател:/п/

 Петя Лукова Николова

Секретар: /п/

Илияна Димитрова Готева

Председател: Петя Лукова Николова

Секретар: Илияна Димитрова Готева

* Публикувано на 17.10.2015 в 14:12 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 099 / 30.10.2015

  относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на кандидати за общински съветници на ПП „ГЕРБ”.

 • № 098 / 30.10.2015

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник.

 • № 097 / 26.10.2015

  относно: Изготвяне ПРОТОКОЛ на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ за избиране на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ на 25.10.2015 г. /Приложение № 83-МИ-х- ОС /

всички решения