23.10.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ- АНТОН

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

                Днес 23.10.2015 г. Председателят на ОИК - Антон свиква ОИК-Антон за провеждане на заседание на 24.10.2015 г. от 14.00ч. в заседателната зала на ОИК-Антон,в сградата на читалище „ Христо Ботев „ 1925 г. ет.3

23.10.2015

Съобщение

ГРАФИК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И БЮЛЕТИНИ НА СИК

ГРАФИК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И БЮЛЕТИНИ НА СИК И ТРАНСПОРТИРАНЕТО ИМ ДО СЕКЦИИТЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, КЪДЕТО ЩЕ СЕ СЪХРАНЯВАТ ДО ДЕНЯ НА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ НА 25.10.2015г.

 

 

Място за получаване на изборните материали

Секция №

Дата и час за предаване на изборните книжа и технически пособия

 

 

с. Антон  ул."България" № 47, ОУ "Св.св.Кирил и Методий" І етаж

235400001

24.10.2015г. - 15.30 часа

 

 

с. Антон ул."България" № 47, ОУ "Св.св.Кирил и Методий" І етаж

235400002

24.10.2015г. - 16.00 часа

 

 

21.10.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ- АНТОН

 

 

                Днес 21.10.2015 г. Председателят на ОИК - Антон свиква ОИК-Антон за провеждане на заседание на 21.10.2015 г. от 16.00ч. в заседателната зала на ОИК-Антон,в сградата на читалище „ Христо Ботев „ 1925 г. ет.3,

19.10.2015

Съобщение

График на дежурствата от 19.10.2015 г. до 25.10.2015 г.:

19.10.2015г.

Антоанета Галинова Стоянова

Камелия Николаева Симеонова

20.10.2015г.

Юлиана Кънчева Кънчева

Добромира Ненова Стоева

21.10.2015г.

Маргарита Тодорова Колева

Ганка Николаева Лозанова

22.10.2015г.

Антоанета Галинова Стоянова

Камелия Николаева Симеонова

23.10.2015г.

Добромира Ненова Стоева

Маргарита Тодорова Колева

24.10.2015г.

Петя Лукова Николова

Камелия Николаева Симеонова

Илияна Димитрова Готева

Добромира Ненова Стоева

Антоанета Галинова Стоянова

Ганка Николаева Лозанова

Юлиана Кънчева Кънчева

Маргарита Тодорова Колева

Цветан Делчев Захариев

Райна Иванова Георгиева

25.10.2015г.

Петя Лукова Николова

Камелия Николаева Симеонова

Илияна Димитрова Готева

Добромира Ненова Стоева

Антоанета Галинова Стоянова

Ганка Николаева Лозанова

Юлиана Кънчева Кънчева

Маргарита Тодорова Колева

Цветан Делчев Захариев

Райна Иванова Георгиева

 

 

 

17.10.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ- АНТОН

 

 

                Днес 17.10.2015 г. Председателят на ОИК - Антон свиква ОИК-Антон за провеждане на заседание на 17.10.2015 г. от 14.00ч. в заседателната зала на ОИК-Антон,в сградата на читалище „ Христо Ботев „ 1925 г. ет.3, 

14.10.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ- АНТОН

 

                Днес 14.10.2015 г. Председателят на ОИК - Антон свиква ОИК-Антон за провеждане на заседание на 15.10.2015 г. от 15.00ч. в заседателната зала на ОИК-Антон,в сградата на читалище „ Христо Ботев „ 1925 г. ет.3

13.10.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ- АНТОН

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

                Днес 13.10.2015 г. Председателят на ОИК - Антон свиква ОИК-Антон за провеждане на заседание на 13.10.2015 г. от 15.00ч. в заседателната зала на ОИК-Антон,в сградата на читалище „ Христо Ботев „ 1925 г. ет.3

12.10.2015

Съобщение

График на дежурствата от 12.10.2015 г. до 18.10.2015 г.:

12.10.2015г.

Юлиана Кънчева Кънчева      

Ганка Николаева Лозанова 

13.10.2015г.

Антоанета Галинова Стоянова 

Камелия Николаева Симеонова

14.10.2015г.

Добромира Ненова Стоева

Маргарита Тодорова Колева

15.10.2015г.

Юлиана Кънчева Кънчева      

Ганка Николаева Лозанова

 

16.10.2015г.

Антоанета Галинова Стоянова 

Камелия Николаева Симеонова

17.10.2015г.

Добромира Ненова Стоева

Маргарита Тодорова Колева

18.10.2015г.

Юлиана Кънчева Кънчева      

Ганка Николаева Лозанова

05.10.2015

Съобщение

График на дежурствата от 05.10.2015 г. до 11.10.2015 г.:

05.10.2015г.

Добромира Ненова Стоева

Маргарита Тодорова Колева

06.10.2015г.

Юлиана Кънчева Кънчева

Ганка Николаева Лозанова

07.10.2015г.

Петя Лукова Николова

Илияна Димитрова Готева

 

08.10.2015г.

Добромира Ненова Стоева

Маргарита Тодорова Колева

09.10.2015г.

Добромира Ненова Стоева

Маргарита Тодорова Колева

10.10.2015г.

Антоанета Галинова Стоянова

Камелия Николаева Симеонова

11.10.2015г.

Добромира Ненова Стоева

Маргарита Тодорова Колева

 

01.10.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ- АНТОН

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

                Днес 01.10.2015 г. Председателят на ОИК - Антон свиква ОИК-Антон за провеждане на заседание на 01.10.2015 г. от 14.00ч. в заседателната зала на ОИК-Антон,в сградата на читалище „ Христо Ботев „ 1925 г. ет.3,

29.09.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ- АНТОН

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

                Днес 29.09.2015 г. Председателят на ОИК - Антон свиква ОИК-Антон за провеждане на заседание на 30.09.2015 г. от 15.00ч. в заседателната зала на ОИК-Антон,в сградата на читалище „ Христо Ботев „ 1925 г. ет.3

28.09.2015

Съобщение

График на дежурствата от 28.09.2015 г. до 04.10.2015 г.:

28.09.2015г.

Добромира Ненова Стоева

Маргарита Тодорова Колева

29.09.2015г.

Антоанета Галинова Стоянова

Камелия Николаева Симеонова

30.09.2015г.

Юлиана Кънчева Кънчева

Цветан Делчев Захариев

01.10.2015г.

Петя Лукова Николова

Илияна Димитрова Готева

02.10.2015г.

Добромира Ненова Стоева

Маргарита Тодорова Колева

03.10.2015г.

Антоанета Галинова Стоянова

Ганка Николова Лозанова

04.10.2015г.

Камелия Николаева Симеонова

Юлиана Кънчева Кънчева

25.09.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ- АНТОН

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                Днес 25.09.2015 г. Председателят на ОИК - Антон свиква ОИК-Антон за провеждане на заседание на 29.09.2015г. от 16.00 ч. в заседателната зала на ОИК-Антон,в сградата на читалище „ Христо Ботев „ 1925 г. ет.3.

23.09.2015

Съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                Днес 23.09.2015 г. Председателят на ОИК - Антон свиква ОИК-Антон за провеждане на заседание на 25.09.2015г. от 14.00ч. в заседателната зала на ОИК-Антон,в сградата на читалище „ Христо Ботев „ 1925 г. ет.3.

22.09.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ- АНТОН

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                Днес 22.09.2015 г. Председателят на ОИК - Антон свиква ОИК-Антон за провеждане на заседание на 23.09.2015г. от 15.00ч. в заседателната зала на ОИК-Антон,в сградата на читалище „ Христо Ботев „ 1925 г. ет.3,

18.09.2015

Съобщение

График на дежурствата от 21.09.2015 г. до 27.09.2015 г.:

21.09.2015г.

Добромира Ненова Стоева

Маргарита Тодорова Колева

22.09.2015г.

Юлиана Кънчева Кънчева

Петя Лукова Николова

23.09.2015г.

Камелия Николаева Симеонова

Цветан Делчев Захариев

24.09.2015г.

Антоанета Галинова Стоянова

Ганка Николова Лозанова

25.09.2015г.

Илияна Димитрова Готева

Камелия Николаева Симеонова

26.09.2015г.

Антоанета Галинова Стоянова

Ганка Николова Лозанова

27.09.2015г.

Камелия Николаева Симеонова

Юлиана Кънчева Кънчева

18.09.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ- АНТОН

 

                                                                   С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                Днес 18.09.2015 г. Председателят на ОИК - Антон свиква ОИК-Антон за провеждане на заседание на 22.09.2015г. от 16.00 - 17.00 ч. в заседателната зала на ОИК-Антон,в сградата на читалище „ Христо Ботев „ 1925 г. ет.3.                                                               

12.09.2015

Съобщение

                Днес 12.09.2015 г. Председателят на ОИК - Антон свиква ОИК-Антон за провеждане на заседание на 14.09.2015г. от 18.00ч. в заседателната зала на ОИК-Антон,в сградата на читалище „ Христо Ботев „ 1925 г. ет.3

12.09.2015

Съобщение

График на дежурствата от 14.09.2015 г. до 20.09.2015 г.:

14.09.2015г.

Юлиана Кънчева Кънчева

Соня Лукова Динекова

15.09.2015г.

Даниела Рашкова Шентова

Камелия Николаева Симеонова

16.09.2015г.

Илияна Димитрова Готева

Добромира Ненова Стоева

17.09.2015г.

Петя Лукова Николова

Ганка Николова Лозанова

18.09.2015г.

Цветан Делчев Захариев

Даниела Рашкова Шентова

19.09.2015г.

Камелия Николаева Симеонова

Цветан Делчев Захариев

20.09.2015г.

Камелия Николаева Симеонова

Соня Лукова Динекова

 

09.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Антон е с работно време всеки ден , като следва : от 09:00 до 17:00 ч.

График на дежурствата от 09.09.2015 г. до 13.09.2015 г.:

09.09.2015г.

Добромира Ненова Стоева

Маргарита Тодорова Колева

10.09.2015г.

Юлиана Кънчева Кънчева

Антоанета Галинова Стоянова

11.09.2015г.

Даниела Рашкова Шентова

Соня Лукова Динекова

12.09.2015г.

Петя Лукова Николова

Илияна Димитрова Готева

13.09.2015г.

Камелия Николаева Симеонова

Цветан Делчев Захариев

 

още съобщения

Календар

Решения

  • № 099 / 30.10.2015

    относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на кандидати за общински съветници на ПП „ГЕРБ”.

  • № 098 / 30.10.2015

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник.

  • № 097 / 26.10.2015

    относно: Изготвяне ПРОТОКОЛ на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ за избиране на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ на 25.10.2015 г. /Приложение № 83-МИ-х- ОС /

всички решения